Bilimsel Program

7.ULUSAL ERGEN SAĞLIĞI KONGRESİ ''ERGENLERDE CİNSEL SAĞLIK'' 
22 Mart 2019 Cuma 
09:00-11:30 Gençlik Çalıştayı
Çalıştay Moderatörleri: Uzm. Psk. Ece Ataman Temizel, Dr. Öğr Üyesi Melis Pehlivantürk Kızılkan
11:30-12:00 Kayıt
12:00-12:10 Açılış Programı
Açılış Konuşmaları: 
Prof. Dr. Zehra Aycan
Prof. Dr. Orhan Derman 
12:10-13:00 Prof. Dr. Erol Kınık Anma Oturumu
13:00-13:30 Gençlik Çalıştayı Raporunun Sunulması
13:30-13:45 Kahve Arası 
13:45-14:30 Panel: Cinsel Sağlık 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tezer Kutluk, Prof. Dr. Zehra Aycan
Cinsel Sağlık ve Gelişim Prof. Dr. Orhan Derman
Cinsel Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Prof. Dr. Hilal Özcebe
14:30-15:00 Konferans: 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zeynep Tüzün
Ergen Romantik İlişkisinde Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Doç. Dr. Şenel Raman
15:00-15:30 Kahve Arası 
15:30-17:00 Panel: Erken Cinsellik 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hilal Özcebe, Uzm. Dr. Nurdan Tekgül
Erken Evliliklere Halk Sağlığı Bakış Açısı Prof. Dr. Deniz Çalışkan
Erken Evliliklere Psikiyatrik Bakış Açısı Dr. Öğr. Üyesi Meryem Özlem Kütük
Romeo ve Jülyet Yasaları Prof. Dr. Nuray Kanbur
17:00-20:00 Film Gösterimi Ve Tartışma Prof. Dr. Bahar Gökler
23 Mart 2019 Cumartesi
09:00-10:30 Panel: Menstrual Problemler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeynep Şıklar, Prof. Dr. Semra Çetinkaya
Anormal Uterin Kanamalar Prof. Dr. Zehra Aycan
Dismenore/Premenstrual Gerginlik Dr. Öğr. Üyesi Melis P. Kızılkan
Polikistik Over Sendromu (PCOS) Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 Panel: Adolesan Gebelikleri ve Kontrasepsiyon 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömer Tarım, Prof. Dr. Ali Haberal
Adolesan gebeliklerin psikososyal yönü Prof. Dr. Elvan İşeri
Adolesan gebeliklerin medikal yönü Dr. Şule Özel
12:00-12:45 Uydu Sempozyumu: 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Peyami Cinaz
Turner Sendromu Prof. Dr. Merih Berberoğlu
12:45-13:45 Yemek Arası / Posterler 
Prof. Dr. Nuray Kanbur, Doç. Dr. Sinem Akgül
13:45-14:30 Uydu Sempozyumu:

Oturum Başkanı: Dr. Alev Özakay
İnovasyon: BEXSERO ile MenB’ye karşı koruma Prof. Dr. Nuran Salman
14:30-15:30 Panel: Sanal Cinsellik
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Prof. Dr. Birim Kılıç
Sanal cinsellik Uzm. Dr. Hakan Erman
Sanal istismarın gerçekliği NLP ve Siber Güvenlik Uzmanı Valit Aslankol
15:30-15:45 Kahve Arası 
15:45-17:30 Panel: Cinsel İstismarın Önlenmesinde Yaklaşımlar 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülsev Kale, Prof. Dr. Kadriye Yurdakök
Ruh sağlığı bakış açısı ile cinsel istismar Doç. Dr. Dilşad Foto Özdemir
Pediatri bakış açısı ile cinsel istismar Prof. Dr. Betül Ulukol
Sosyal hizmet bakış açısı ile cinsel istismar Prof. Dr. Kasım Karataş
Hukuk bakış açısı ile cinsel istismar Hakim Gökten Koçoğlu
17:30-18:30 Sözel Bildiriler Oturumu 1
Oturum Başkanları:Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, Doç. Dr. Zeynep Tüzün
Çocukluk çağında lenfoma tedavisi alan ergenlerde tedavinin gonad fonksiyonları üzerine geç etkileri Mehmet Boyraz
Farklı tanı kriterleri altında polikistik over sendromlu ergenlerde metabolik sendrom prevalansı
Sinem Akgül 
Adolesan polikliniğine başvuran kızlarda menstrual problemlerin değerlendirilmesi
Nursel Muratoğlu Şahin
Cinsel travma sonrası somatizasyon ve disosiyasyon: bir ön çalışma Çilem Bilginer
46xx, konjenital adrenal hiperplazi tanılı erkek cinsiyette yetiştirilen olguların cinsel kimlikleri ve seksüel fonksiyonlarının değerlendirilmesi Melikşah Keskin
Hacettepe üniversitesi ergen sağlığı bilim dalına başvuran cinsiyetinden hoşnutsuzluğu olan ergenlerin değerlendirilmesi Zeynep Tüzün
24 Mart 2019 Pazar 
09:00-11:00 Panel: Cinsiyet Hoşnutsuzluğunun İzlemi 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuray Kanbur, Doç. Dr. Didem Öztop
Cinsel kimliğin gelişimi Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu
Cinsiyet hoşnutsuzluğuna tıbbi yaklaşımın tarihsel seyri, gündem ve gelişmeler Doç. Dr. Koray Başar
Cinsiyet hoşnutsuzluğu olan ergene yaklaşım Doç. Dr. Zeynep Tüzün
Cinsiyet hoşnutsuzluğu olan ergene tıbbi yaklaşım Doç. Dr. Sinem Akgül
Aile paylaşımı
11:00-11:15  Kahve Arası 
11:15-11:45 Konferans: 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Kolay Tanı Yöntemleri Prof. Dr. Pınar Zarakol
11:45-12:45 Konferans:
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Firdevs Baş
Puberte Prekoks Prof. Dr. Zeynep Şıklar
12:45-13:45 Sözel Bildiriler Oturumu 2
Oturum Başkanları:Prof. Dr. Orhan Derman, Prof. Dr. Zehra Aycan
  Adolesan polikliniğine başvuran polikistik over sendromlu hastaların değerlendirilmesi Şervan Özalkak
  Ergen gebelerin yetişkin gebelere göre sosyodemografik özelliklerinin, duygusal zorluklarının ve prenatal bağlanmalarının araştırılması Damla Eyüboğlu
  Ergenlerin 'toplumsal cinsiyet eşitliği' algısı Mehmet Orhan Erkan
  Hpv aşısı hakkında ailelerin bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi Pınar Çelik 
  Adolesan varikoselektomi hastalarının değerlendirilmesi Can Aykanat 
  Türk toplumunda ergenlerin kadına yönelik eş şiddeti ile ilgili görüşleri Elif Arslanoğlu Aydın
13:45 Ödül Töreni